Gingerbread Christmas Tree Cookies

Chúng tôi đã làm công thức bánh mì gừng này hàng năm! Những chiếc bánh quy dễ dàng này được tạo hình cây thông Noel, không cần khuôn cắt bánh quy.